Om mig 

Jag är legitimerad psykolog och utbildad på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Jag har grundutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) samt en introducerande utbildning i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). 


Psykologprogrammet är en femårig universitetsutbildning som leder till psykologexamen. Därefter krävs ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) för att få psykologlegitimation. 


Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimationen innebär att psykologen står under statlig tillsyn och följer patientsäkerhetslagen. Som psykolog arbetar man i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet. 


I en behandling är jag mån om att skapa trygghet och förtroende där du känner dig bekväm med att berätta om dig själv och dina problem. Det är viktigt att du känner att vi kan ha en öppen kommunikation kring hur du upplever terapin och utvärdera arbetet, så att vi kan överbrygga eventuella hinder och komma framåt i linje med dina behov och mål. 


Jag har tidigare arbetat inom vuxenpsykiatin och på primärvårdsnivå samt med företagshälsovård och medarbetarstöd och har erfarenhet av bedömning, utredning och behandling av lindrig till svår psykisk problematik. 


Jag är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna och följer förbundets etiska principer.